Uchwała Sejmu Wiosennego

Sejm Wiosenny Białych Kruków obradujący 23 marca 2019 w Górach Kruczych postanowił co następuje:

 • Sejm powołał na funkcje w trakcie swojego trwania:
  • Strażnik Wampumu – wyw. Michał Ptaszkowski
  • Skryba – odk. Michał Tracz
  • Strażnik Ognia – wyw. Oskar Tobiczyk
 • Sejm ustalił, że Skryba nie musi notować wyników poszczególnych głosowań, a jedynie postanowienia Sejmu, chyba, że Sejm w danym przypadku postanowi podać do wiadomości wynik głosowania w uchwale
 • Sejm zarządził, by do środy 6 kwietnia przedstawić Radzie Drużyny (za pośrednictwem zastępowych lub bezpośrednio do przybocznego/drużynowego) pomysły na program wiosenny i letni drużyny
 • Sejm podjął szereg decyzji dotyczących obrzędowości sejmowej, których skodyfikowanie i podanie do uzupełnienia i zatwierdzenia Radzie Drużyny powierzył Opiekunowi Ognia (pełniący tę funkcję: ćw. Łukasz Pawlak)
 • Sejm podjął decyzję o powszechnym wprowadzeniu w drużynie zwyczaju symbolicznego dokładania do ognia przy spóźnieniu na ognisko drużyny
 • Obradując zgodnie z postanowieniami Sejmu Zimowego nad wprowadzeniem w drużynie systemu Orlich Piór, Sejm podjął decyzję o rezygnacji z proponowanych zmian i pozostaniu przy dotychczasowym systemie stopni i sprawności.

Czuwajmy! Adam.

Dodaj komentarz