Uchwała Sejmu Letniego

Sejm Letni Białych Kruków obradujący xx lipca 2019 w Czernicy postanowił co następuje:

 • Sejm powołał na funkcje w trakcie swojego trwania:
  • Strażnik Wampumu – wyw. Ernest Sapijaszko
  • Strażnik Ognia – mł. Jan Dzierżek
 • Sejm przyjął rezygnację z funkcji zastępowych od druhów :
  • Jana Długosza
  • Michała Ptaszkowskiego
  • Dawida Dobrowolskiego
 • Sejm ustalił, że należy rozwiązać zastępy
  • Leśnych Wędrowców
  • Leśnych Rebeliantów
  • Drwalowych
   …jednocześnie przydzielając ich członków do nowych zastępów z nową tożsamością i zastępowym
 • Sejm zatwierdził powołanie nowego zastępu starszoharcerskiego w składzie:
  • Dawid Dobrowolski
  • Jan Fafuła
  • Jan Długosz
  • Jan Dzierżek
  • Michał Ptaszkowski
  • Artur Ptaszkowski
   …jednocześnie zobowiązując druhów do wyłonienia spośród siebie zastępowego w uzgodnieniu z Radą Drużyny i przedstawienia do akceptacji propozycji nazwy zastępu
 • Sejm przyjął zgłoszenie chęci powołania nowych zastępów przez druhów:
  • Piotra Gołeckiego
  • Tymka Płatacza
 • Sejm zobowiązał Radę Drużyny do ustalenia nowej organizacji Białych Kruków do czasu Sejmu Jesiennego, w sposób zapewniający miejsce w drużynie dla każdego z harcerzy dotkniętych zmianami
 • Sejm uchwalił wprowadzenie zasady, by nazwy zastępów w drużynie odwoływały się do postaci zwierząt

 • Ponadto Sejm obradował długi czas nad wartościami przyświecającymi harcerzom z Białych Kruków, nad możliwościami indywidualnego rozwoju i wagą jedności i braterstwa w drużynie i zastępach, jak również nad różnymi prezentowanymi w drużynie postawami i wynikającymi z nich konfliktami i problemami. Wnioski i przemyślenia w tej kwestii pozostają w pamięci i odczuciach uczestników Sejmu i nie są możliwe do skodyfikowania w uchwale.

Zdjęcia z Sejmu można odnaleźć pod adresem: https://photos.app.goo.gl/qsPNLFz1uPJcWqqX9

Czuwajmy! Adam.

Dodaj komentarz