Sobotnie zbiórki zastępów

Druhowie,

W tę sobotę zbiórki zastępów. Poniżej informacje zebrane na tę chwilę:

POTĘŻNE ATHELISY
Zbiórka zastępu w sobotę od 11:00 do 14:00, rozpoczęcie pod harcówką

MŁODE WILKI
Szczegóły dziś po 16:00 – poprowadzi podzastępowy Samuel

WARANY
Zbiórka była planowana na środę, została przełożona ze względu na niedostępność większości zastępu – szczegóły pojawią się od zastępowego

ZASTĘP STARSZOHARCERSKI
Zbiórka w sobotę od 10:00 do 13:00, rozpoczęcie na miejscu ogniskowym na grzybku

Czuwajmy!
Adam

Dodaj komentarz