Alfabet Morse’a

Kodując wiadomość alfabetem morse’a zastępujemy każdą kolejną literę przypisanym do niej zestawem kropek i kresek. W zapisie stosujemy dodatkowo symbole / kończący literę, // kończący słowo i /// kończący wiadomość. Przykład poniżej:

47 BIALE KRUKI = ****-/- -***//-***/**/*-/*-**/*//-*-/*- -*/**-/-*-/**///

Do nauki alfabetu morse’a na pamięć stosujemy specjalną mnemotechnikę (czyli technikę zapamiętywania) przypisującą każdej literze specjalne zaczynające się na nią słowo. Przykładem dla litery A będzie słowo Azot. W słowie następnie patrzymy na kolejne samogłoski (a, e, i, o, u, y). Podczas gdy samogłoska O oznacza kreskę -, pozostałe samogłoski AEIUY oznaczają kropki *. W słowie AzOt mamy więc najpierw kropkę * (A) a potem kreskę – (O).

Poniżej tablica podstawowych liter i przykładowych słów do mnemotechniki:

A * – AZOT
B – * * * BOTANIKA
C – * – * COCA-COLA
D – * * DOLINA
E * ELF
F * * – * FILANTROPI
G – – * GOSPODA
H * * * * HALABARDA
I * * IGŁA
J * – – – JEDNOKONNO
K – * – KOMANDOS
L * – * * LEONIDAS
M – – MOTOR
N – * NOWAK
O – – – OPOCZNO
P * – – * PAROWOZIK
R * – * RATOWNIK
S * * * SAHARA
T TOR
U * * – UNIFORM
W * – – WINOROŚL
Y – * – – JORK-HULL-OXFORD
Z – – * * ZŁOTOLITE

Liczby natomiast zapisujemy tak:
1   * – – – –
2   * * – – –
3   * * * – –
4   * * * * –
5   * * * * *
6   – * * * *
7   – – * * *
8   – – – * *
9   – – – – *
0   – – – – –