Archiwum kategorii: Uchwały Sejmowe

Uchwała Sejmu Wiosennego

Sejm Wiosenny Białych Kruków obradujący 23 marca 2019 w Górach Kruczych postanowił co następuje:

 • Sejm powołał na funkcje w trakcie swojego trwania:
  • Strażnik Wampumu – wyw. Michał Ptaszkowski
  • Skryba – odk. Michał Tracz
  • Strażnik Ognia – wyw. Oskar Tobiczyk
 • Sejm ustalił, że Skryba nie musi notować wyników poszczególnych głosowań, a jedynie postanowienia Sejmu, chyba, że Sejm w danym przypadku postanowi podać do wiadomości wynik głosowania w uchwale
 • Sejm zarządził, by do środy 6 kwietnia przedstawić Radzie Drużyny (za pośrednictwem zastępowych lub bezpośrednio do przybocznego/drużynowego) pomysły na program wiosenny i letni drużyny
 • Sejm podjął szereg decyzji dotyczących obrzędowości sejmowej, których skodyfikowanie i podanie do uzupełnienia i zatwierdzenia Radzie Drużyny powierzył Opiekunowi Ognia (pełniący tę funkcję: ćw. Łukasz Pawlak)
 • Sejm podjął decyzję o powszechnym wprowadzeniu w drużynie zwyczaju symbolicznego dokładania do ognia przy spóźnieniu na ognisko drużyny
 • Obradując zgodnie z postanowieniami Sejmu Zimowego nad wprowadzeniem w drużynie systemu Orlich Piór, Sejm podjął decyzję o rezygnacji z proponowanych zmian i pozostaniu przy dotychczasowym systemie stopni i sprawności.

Czuwajmy! Adam.

Uchwala Sejmu Zimowego

Sejm Zimowy Białych Kruków obradujący 22 grudnia 2018 w Obornikach Śląskich postanowił co następuje:

 • Sejm powolal do zycia funkcje Straznika Wampumu, ktorego zadaniem bedzie strzec porzadku obrad sejmowych. Podczas Sejmu funkcje te pelnili kolejno: M. Krzyzanowski, J. Dlugosz, Ł. Pawlak
 • Sejm powolal do zycia funkcje Sejmowego Skryby, ktorego zadaniem bedzie spisywanie uchwal Sejmu. Podczas Sejmu funkcje te pelnil T. Pawlak
 • Sejm powolal do zycia funkcje Opiekuna Ognia, mianujac na nia ćw. Ł. Pawlaka. Zakres zadan funkcji obejmie troske o utrzymanie i wzmacnianie tradycji druzyny, a w szczegolnosci koordynacje utrzymania ciaglosci ognia poprzez zabezpieczenie glowni z ognisk przez Straznikow Ognia.
 • Sejm obradowal nad ksztaltem przyszlych posiadów sejmowych. Opiekun Ognia zobowiazal sie zebrac i opracowac propozycje obrzedow do kolejnego Sejmu (Wiosennego)
 • Sejm postanowil zakazac laczenia funkcji proporcowego druzyny i zastepowego. Rownoczesnie Sejm zaproponowal na funkcje proporcowego druzyny dh. T. Płatacza
 • Sejm postanowil, ze sprawy o ustanie czlonkostwa w druzynie harcerzy (w szczegolnosci ze wzgledu na frekwencje) musza byc wnoszone do indywidualnego rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu
 • Sejm podjal JEDNOGLOSNIE uchwale o wprowadzeniu w druzynie na okres probny do kolejnego Sejmu (Wiosennego) wymagan Orlich Pior, jako rownoleglych do sprawnosci
 • Przedmiotem obrad kolejnego Sejmu (Wiosennego) ma byc kwestia ewentualnego calkowitego zastapienia sprawnosci orlimi piorami, oraz dyskusja o dalszych krokach, w szczegolnosci kwestia polaczenia systemu stopni harcerskich i tytulow puszczanskich
 • Sejm zobowiazal druzynowego do jak najszybszego rozpowszechnienia w druzynie Ksiegi Orlich Pior
 • Sejm postanowil, ze ewentualne zaliczenie przeszlych wyjatkowych czynow na rzecz orlich pior musi byc wynikiem indywidualnego rozstrzygniecia Sejmu
 • Ponadto Sejm rozstrzygnal podzial srodkow zebranych podczas Jarmarku Bozonarodzeniowego miedzy zastepy.

Czuwajmy! Adam.