Archiwum kategorii: Uchwały Sejmowe

Uchwała Sejmu Jesiennego

Sejm Jesienny Białych Kruków obradujący 19 października 2019 w Obornikach Śląskich postanowił co następuje:

 1. Sejm powołał na funkcje honorowe w trakcie swojego trwania:
  • Strażnik Wampumu – wyw.Piotr Gołecki
  • Strażnik Ognia – dh. Tymoteusz Pawlak
  • Skryba – phm. Adam Nowak, HR
 2. Druh Łukasz Pawlak złożył rezygnację z funkcji Opiekuna Ognia. Sejm przyjął na jego następcę wyw. Tymoteusza Płatacza
 3. Sejm dokonał podziału na zastępy:
  1. Młode Wilki
   • Oskar Tobiczyk – zastępowy
   • Samuel Clayton – podzastępowy
   • Jan Zatoka
   • Mikołaj Iwanow
   • Joseph Clayton
   • Wojciech Nitkiewicz
  2. Zastęp Starszoharcerski
   • Filip Szatkowski – zastępowy
   • Jan Fafuła
   • Dawid Dobrowolski
   • Michał Ptaszkowski
   • Artur Ptaszkowski
   • Jan Długosz
   • Jan Dzierżek
  3. Zastęp Harcerski 1
   • Piotr Gołecki – zastępowy
   • Jakub Trocki – podzastępowy
   • Grzegorz Kopyra
   • Filip Maćkowiak
   • Filip Krzemianowski
   • Adam Ilnicki
   • Aleksander Ilnicki
  4. Zastęp Harcerski 2
   • Tymoteusz Płatacz – zastępowy
   • Ernest Sapijaszko – podzastępowy
   • Tymoteusz Pawlak
   • Dawid Marmulewicz
   • Hubert Prędota
   • Tomasz Mikołajczak
 4. Sejm uznał potrzebę powołania w drużynie funkcji skarbnika i rekomendował na nią wyw. Jana Długosza, co zostało przyjęte przez drużynowego
 5. Sejm odrzucił propozycję odgórnego ustalenia dodatkowych składek dla zastępów i uzgodnił, że wysokość podstawowej składki dla drużyny powinna nadal pozostać w gestii drużynowego i Rady Drużyny
 6. Sejm wyraził zdecydowaną dezaprobatę wobec niestosownego zachowania podczas Alertu Pamięci w Warszawie. Zdecydowano, że osoby których zachowanie oceniono negatywnie w ramach zadośćuczynienia wysprzątają harcówkę. Brak zauważalnej poprawy w prezentowanej przez druhów postawie będzie rekomendacją Sejmu skutkowała zawieszeniem w prawach członka drużyny.
 7. Sejm zobowiązał wszystkich do nauczenia się na pamięć Prawa Harcerskiego do czasu Sejmu Zimowego.

Ponadto Sejm obradował na temat wartości i postaw których oczekujemy od siebie nawzajem w drużynie. Wnioski i przemyślenia w tej kwestii pozostają w pamięci i odczuciach uczestników Sejmu i nie są możliwe do skodyfikowania w uchwale. W czasie Sejmu przypomniano również o konieczności uprzedzania przez członków drużyny o nieobecności na wszelkich przedsięwzięciach.

Uchwała Sejmu Letniego

Sejm Letni Białych Kruków obradujący xx lipca 2019 w Czernicy postanowił co następuje:

 • Sejm powołał na funkcje w trakcie swojego trwania:
  • Strażnik Wampumu – wyw. Ernest Sapijaszko
  • Strażnik Ognia – mł. Jan Dzierżek
 • Sejm przyjął rezygnację z funkcji zastępowych od druhów :
  • Jana Długosza
  • Michała Ptaszkowskiego
  • Dawida Dobrowolskiego
 • Sejm ustalił, że należy rozwiązać zastępy
  • Leśnych Wędrowców
  • Leśnych Rebeliantów
  • Drwalowych
   …jednocześnie przydzielając ich członków do nowych zastępów z nową tożsamością i zastępowym
 • Sejm zatwierdził powołanie nowego zastępu starszoharcerskiego w składzie:
  • Dawid Dobrowolski
  • Jan Fafuła
  • Jan Długosz
  • Jan Dzierżek
  • Michał Ptaszkowski
  • Artur Ptaszkowski
   …jednocześnie zobowiązując druhów do wyłonienia spośród siebie zastępowego w uzgodnieniu z Radą Drużyny i przedstawienia do akceptacji propozycji nazwy zastępu
 • Sejm przyjął zgłoszenie chęci powołania nowych zastępów przez druhów:
  • Piotra Gołeckiego
  • Tymka Płatacza
 • Sejm zobowiązał Radę Drużyny do ustalenia nowej organizacji Białych Kruków do czasu Sejmu Jesiennego, w sposób zapewniający miejsce w drużynie dla każdego z harcerzy dotkniętych zmianami
 • Sejm uchwalił wprowadzenie zasady, by nazwy zastępów w drużynie odwoływały się do postaci zwierząt

 • Ponadto Sejm obradował długi czas nad wartościami przyświecającymi harcerzom z Białych Kruków, nad możliwościami indywidualnego rozwoju i wagą jedności i braterstwa w drużynie i zastępach, jak również nad różnymi prezentowanymi w drużynie postawami i wynikającymi z nich konfliktami i problemami. Wnioski i przemyślenia w tej kwestii pozostają w pamięci i odczuciach uczestników Sejmu i nie są możliwe do skodyfikowania w uchwale.

Zdjęcia z Sejmu można odnaleźć pod adresem: https://photos.app.goo.gl/qsPNLFz1uPJcWqqX9

Czuwajmy! Adam.

Uchwała Sejmu Wiosennego

Sejm Wiosenny Białych Kruków obradujący 23 marca 2019 w Górach Kruczych postanowił co następuje:

 • Sejm powołał na funkcje w trakcie swojego trwania:
  • Strażnik Wampumu – wyw. Michał Ptaszkowski
  • Skryba – odk. Michał Tracz
  • Strażnik Ognia – wyw. Oskar Tobiczyk
 • Sejm ustalił, że Skryba nie musi notować wyników poszczególnych głosowań, a jedynie postanowienia Sejmu, chyba, że Sejm w danym przypadku postanowi podać do wiadomości wynik głosowania w uchwale
 • Sejm zarządził, by do środy 6 kwietnia przedstawić Radzie Drużyny (za pośrednictwem zastępowych lub bezpośrednio do przybocznego/drużynowego) pomysły na program wiosenny i letni drużyny
 • Sejm podjął szereg decyzji dotyczących obrzędowości sejmowej, których skodyfikowanie i podanie do uzupełnienia i zatwierdzenia Radzie Drużyny powierzył Opiekunowi Ognia (pełniący tę funkcję: ćw. Łukasz Pawlak)
 • Sejm podjął decyzję o powszechnym wprowadzeniu w drużynie zwyczaju symbolicznego dokładania do ognia przy spóźnieniu na ognisko drużyny
 • Obradując zgodnie z postanowieniami Sejmu Zimowego nad wprowadzeniem w drużynie systemu Orlich Piór, Sejm podjął decyzję o rezygnacji z proponowanych zmian i pozostaniu przy dotychczasowym systemie stopni i sprawności.

Czuwajmy! Adam.

Uchwala Sejmu Zimowego

Sejm Zimowy Białych Kruków obradujący 22 grudnia 2018 w Obornikach Śląskich postanowił co następuje:

 • Sejm powolal do zycia funkcje Straznika Wampumu, ktorego zadaniem bedzie strzec porzadku obrad sejmowych. Podczas Sejmu funkcje te pelnili kolejno: M. Krzyzanowski, J. Dlugosz, Ł. Pawlak
 • Sejm powolal do zycia funkcje Sejmowego Skryby, ktorego zadaniem bedzie spisywanie uchwal Sejmu. Podczas Sejmu funkcje te pelnil T. Pawlak
 • Sejm powolal do zycia funkcje Opiekuna Ognia, mianujac na nia ćw. Ł. Pawlaka. Zakres zadan funkcji obejmie troske o utrzymanie i wzmacnianie tradycji druzyny, a w szczegolnosci koordynacje utrzymania ciaglosci ognia poprzez zabezpieczenie glowni z ognisk przez Straznikow Ognia.
 • Sejm obradowal nad ksztaltem przyszlych posiadów sejmowych. Opiekun Ognia zobowiazal sie zebrac i opracowac propozycje obrzedow do kolejnego Sejmu (Wiosennego)
 • Sejm postanowil zakazac laczenia funkcji proporcowego druzyny i zastepowego. Rownoczesnie Sejm zaproponowal na funkcje proporcowego druzyny dh. T. Płatacza
 • Sejm postanowil, ze sprawy o ustanie czlonkostwa w druzynie harcerzy (w szczegolnosci ze wzgledu na frekwencje) musza byc wnoszone do indywidualnego rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu
 • Sejm podjal JEDNOGLOSNIE uchwale o wprowadzeniu w druzynie na okres probny do kolejnego Sejmu (Wiosennego) wymagan Orlich Pior, jako rownoleglych do sprawnosci
 • Przedmiotem obrad kolejnego Sejmu (Wiosennego) ma byc kwestia ewentualnego calkowitego zastapienia sprawnosci orlimi piorami, oraz dyskusja o dalszych krokach, w szczegolnosci kwestia polaczenia systemu stopni harcerskich i tytulow puszczanskich
 • Sejm zobowiazal druzynowego do jak najszybszego rozpowszechnienia w druzynie Ksiegi Orlich Pior
 • Sejm postanowil, ze ewentualne zaliczenie przeszlych wyjatkowych czynow na rzecz orlich pior musi byc wynikiem indywidualnego rozstrzygniecia Sejmu
 • Ponadto Sejm rozstrzygnal podzial srodkow zebranych podczas Jarmarku Bozonarodzeniowego miedzy zastepy.

Czuwajmy! Adam.