Ćwik

Czwartym stopniem harcerskim, kolejnym po stopniu Odkrywcy jest „Ćwik”. To stopień który wieńczy rozwój harcerza w zakresie jego umiejętności i technik, przeznaczony dla harcerzy starszych, dlatego zaczną od niego osoby przychodzące w 1 klasie liceum.

Sylwetka Ćwika (wg regulaminu stopni) : Poszukuje  wzorów  do  naśladowania  zgodnych  z  harcerskimi  wartościami.  Szuka  sytuacji,  w których może pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą. Pracuje nad swoim charakterem.  Poszukuje  swoich  zainteresowań  i  pasji.  Rozwija  je  zdobywając  wiedzę  i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzy życie drużyny. 

Harcerz chcący zdobyć Ćwika musi:

 • Wykazać się znajomością Chorągwi Dolnośląskiej i ZHP
 • Wykazać się dobrą znajomością regulaminów obowiązujących w ZHP (w szczególności regulaminu mundurowego, regulaminu musztry i ceremoniału harcerskiego, regulaminu harcerskiego internetu, itp)
 • Potrafić opowiedzieć o różnych obliczach ruchu skautowego na świecie
 • Wykazać się szeroką wiedzą o Polsce (w szczególności w zakresie jej walorów przyrodniczych i kulturowych)
 • Wykazać się zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie surowego biwakownictwa (gotowanie posiłków z darów natury, rozpalanie ognia łukiem ogniowym, budowa różnych typów schronień, pozyskiwanie wody pitnej, techniki przetrwania)
 • Opanować zaawansowane techniki porozumiewania się (krótkofalarstwo lub alfabet semaforowy)
 • Znać mowę gestów lub alfabet migowy
 • Potrafić z powodzeniem stosować techniki kartograficzne, przygotowywać użyteczne mapy i szkice
 • Potrafić tropić i maskować się, również w terenie miejskim (przebrania)
 • Współtworzyć życie drużyny – zrealizować min. 2 samodzielne przedsięwzięcia uzgodnione z Radą Drużyny
 • Podjąć się w środowisku czasowej „szarej służby” (służby potrzebującemu człowiekowi), z której sprawozdanie złoży Radzie Drużyny
 • Poznać i odwiedzić na zbiórce 3 innych drużyn hufca (przynajmniej 2 spoza szczepu)
 • Znać inne duże organizacje harcerskie działające na terenie Wrocławia i Hufca (ZHR, SH, Zawiszacy, Cichociemni), potrafić opowiedzieć jakie są różnice między nimi a ZHP
 • Umieć akompaniować przy ognisku na dowolnym wybranym instrumencie, znać nazwy i kolejność dźwięków muzycznych oraz rozumieć prosty zapis nutowy
 • Umieć z pewną dozą prawdopodobieństwa przewidzieć pogodę na najbliższy dzień
 • Rozpoznawać najważniejsze gatunki zwierząt i ptaków żyjące w Polsce, rozpoznając je po tropach, sylwetce i głosie
 • Zrealizować wszystkie brakujące wymagania poprzednich stopni

W wybranym przez siebie momencie kandydat na ćwika zgłasza do drużynowego chęć ułożenia próby indywidualnej, zwieńczeniem której będzie samodzielna, min. 3-dniowa wyprawa o charakterze wyczynu, podczas której wykaże się zdobytymi umiejętnościami. Przebieg wyprawy powinien zostać odpowiednio udokumentowany i przedstawiony Radzie Drużyny, która następnie zaopiniuje zamknięcie próby i przyznanie stopnia.