Dla Rodzica

Szanowni Państwo,

Jako drużynowy Białych Kruków chciałbym w tym miejscu przedstawić Państwu garść najważniejszych informacji, które pozwolą rozeznać się w specyfice pracy drużyny.

O DRUŻYNIE

Nasza drużyna jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego (www.zhp.pl).

ZHP jest ogólnopolskim stowarzyszeniem prowadzącym działalność wychowawczą i edukacyjną. Misją ZHP jest „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”. Zdecydowaną większość kadry ZHP stanowią wolontariusze. W szczególności wolontariuszami są wszyscy drużynowi, a więc instruktorzy prowadzący bezpośrednią pracę z Państwa dziećmi.

Białe Kruki są drużyną męską, zrzeszającą harcerzy od 10 roku życia (od 4 klasy szkoły podstawowej) wzwyż. Działamy na terenie Obornik Śląskich, jednak część osób dojeżdża na zbiórki również z sąsiednich miejscowości. W ramach 5 Szczepu Harcerskiego „Gniazdo” współpracujemy z drużyną żeńską i gromadą zuchową (klasy 1-3 szkoły podstawowej) z Obornik Śląskich jak również z drużynami z Pęgowa. Wspólnota ta, ma za zadanie tworzenie środowiska społecznego które wspierałoby pracę drużyn i pozwalało na powstawanie większej gamy sytuacji wychowawczych – chociażby poprzez możliwość wychowania przez przykład starszych harcerzy. Razem z pozostałymi drużynami wchodzimy w skład Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego z siedzibą w Żmigrodzie (www.zmigrod.zhp.pl). Jego komendantem i moim bezpośrednim zwierzchnikiem jest harcmistrz Mirosław Uruski.

Jako drużynowy ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrobyt Państwa dzieci podczas przedsięwzięć drużyny. Będąc instruktorem harcerskim w stopniu podharcmistrza posiadam formalne przygotowanie do pełnionej funkcji, wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej oraz uprawnienia państwowe wychowawcy i kierownika wypoczynku.

Harcerze z naszego hufca objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW podczas wszystkich przedsięwzięć harcerskich.

JAK HARCERZE PRACUJĄ

Drużyna harcerska pracuje poprzez regularne,  cotygodniowe zbiórki, wycieczki, biwaki, oraz obozy zimowe i letnie. Uczestniczymy w wielu wydarzeniach kulturalnych, pełniąc służbę np. podczas wart honorowych, czy pomagając w organizacji i przeprowadzeniu imprez. Przede wszystkim jednak działalność drużyny harcerskiej to gry i zabawy w grupie rówieśniczej, najczęściej na świeżym powietrzu i w kontakcie z naturą.

Wszystkie nasze działania mają swój cel wychowawczy. Harcerstwo dąży do tego by jak najlepiej rozwinąć indywidualny potencjał harcerzy, nie stara się jednak wpajać im jakiegoś konkretnego sposobu myślenia, poza aktywnym i zdrowym trybem życia, służbie bliźniemu i obywatelskiej postawie. Za drogowskaz postępowania stawiamy harcerzom wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Harcerze zdobywają w drużynie sprawności stanowiące proste umiejętności przydatne w codziennym życiu. Poprzez sprawności doskonalą się i odkrywają swoje uzdolnienia i pasje. Zdobywają również stopnie harcerskie realizując ułożone wspólnie z drużynowym próby mające pomóc im świadomie rozwijać swoje mocne strony i pokonywać ograniczenia. Prowadzą one harcerza drogą do stania się wspaniałym i godnym do naśladowania dorosłym człowiekiem.

W drużynie harcerze dzielą się na zastępy, czyli małe grupy rówieśników będących na tym samym etapie rozwoju, które stają się naturalnymi paczkami przyjaciół na całe życie. Zastępy rywalizują ze sobą, ale również współpracują podczas przedsięwzięć drużyny. Tworzą one również swój własny, niezależny od reszty program pracy – dzięki temu każda grupka chłopców może zająć się tym co ich najbardziej interesuje i najlepiej rozwija, uczy to ich również samorządności i inicjatywy, pozwala doskonalić umiejętności interpersonalne.

Na czele zastępów stają wyróżniający się harcerze – zastępowi – jednak każdy w drużynie ma szansę podjąć się służby na jakiejś funkcji, ucząc się w ten sposób odpowiedzialności, zaradności i pewności siebie.

Harcerstwo to przede wszystkim jednak WIELKA PRZYGODA – taka na całe życie 🙂

DLACZEGO WARTO?

Uczymy poprzez praktyczne działanie, doświadczenie budujemy poprzez rzeczywiste przeżycia. Harcerstwo na każdym kroku stwarza realne sytuacje wychowawcze, prowadząc młodego człowieka od jednego zadania do drugiego. Powierzamy każdemu harcerzowi część odpowiedzialności za „jego własne harcerstwo”, pozwalając na samodzielne próby sił przy różnych przedsięwzięciach. Prowadzi to czasami do sytuacji, gdy coś z zaplanowanych działań się nie uda, coś się nie wydarzy, ktoś zawali – jest to jednak niewielka cena w porównaniu z korzyściami jakie uzyskujemy przez wiarę i ufność w naszych podopiecznych

W naszej pracy kierujemy się wychowywaniem przez przykład, a nasze działania opierają się nie na zakazach, ale wskazaniach i radach. Nie oceniamy naszych podopiecznych przez pryzmat ich predyspozycji czy statusu, ale na podstawie ich własnej pracy nad sobą i postawy. Temu również służą mundury harcerskie, które z jednej strony służą budowaniu wspólnoty, a z drugiej zacierają różnice społeczne między harcerzami.

Harcerstwo jest doskonałą szkołą charakteru, samodzielności i zaradności życiowej. Bardzo wielu spośród tych którzy zapisali się w nowoczesnej historii opowiada o tym, jak pierwsze doświadczenia zdobywali jeszcze będąc skautami J zaliczają się do nich na przykład : Bill Gates, Neil Armstrong, Jerzy Kukuczka, Maciej Maleńczuk, czy Artur Andrus.

Wartość harcerstwa widać przede wszystkim jednak w rzeczach drobnych i codziennych – gdy młodszy harcerz wraca z obozu i nagle zaczyna sam sobie robić kanapki do szkoły, albo ten starszy w ramach przygotowywania akcji naborowej kręci swój pierwszy film z udziałem zastępu, lub uczy się o księgowości i fakturach rozliczając zorganizowany przez siebie biwak zastępu.

A z praktycznego punktu widzenia – dzięki temu, że większość harcerskiej kadry stanowią wolontariusze, organizacja nie zarabia na działalności drużyn. W efekcie możemy zaoferować dwutygodniowy obóz letni nad jeziorem lub morzem za 750-800 złotych, a na przykład wycieczki autokarowe w góry w kwotach ok. 50 zł. Wszelkie opłaty (w formie składki zadaniowej) obejmują bowiem jedynie faktycznie ponoszone koszty – dojazdu, noclegu, wyżywienia.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO?

Nie ma tu żadnych bardzo skomplikowanych formalności. Wystarczy zadzwonić do drużynowego (780-087-187) lub napisać e-maila (adam.nowak@zhp.net.pl) i umówić się na pierwszą zbiórkę (prosimy o wcześniejszy kontakt, żeby uniknąć niespodzianek).

Chłopiec przychodzi na pierwsze 2-3 zbiórki nie zobowiązany jeszcze, żeby w drużynie pozostać. Jeśli mu się spodoba i uzna, że chce zostać na stałe, wówczas musi tylko dostarczyć podpisaną przez rodziców zgodę na przynależność do drużyny ZHP (wzór znajdą Państwo tutaj: Zgoda_biale_kruki)

Harcerze w drużynie zobowiązani są również do wpłaty składek członkowskich w wysokości 20 zł na kwartał (stan na 2019). Około połowę tej kwoty odprowadzamy do ZHP na poczet kosztów funkcjonowania organizacji (na przykład koszty księgowości w hufcach, chorągwiach i głównej kwaterze). Reszta pozostaje w dyspozycji drużyny na bieżące wydatki (na przykład materiały plastyczne).

Składki wpłaca się do drużynowego w terminie do 10go dnia trzeciego miesiąca kwartału (odpowiednio: 10 marca, 10 czerwca, 10 września, 10 grudnia).

Pozostałe koszty działania w drużynie to koszty wyjazdów i potrzebnego wyposażenia (jak na przykład karimata i śpiwór na biwaki, czy mundur), które jednak można stopniowo rozłożyć w czasie.

OD PIERWSZEJ ZBIÓRKI DO OBOZU

Chłopiec zainteresowany wstąpieniem do drużyny pojawia się na kilku pierwszych zbiórkach, poznając innych jej harcerzy, jej zwyczaje i gry. Na tym etapie nie jest od niego wymagane ani specjalne umundurowanie, ani wyposażenie. Jeśli mamy wskazać jedną rzecz o którą faktycznie warto zadbać, będzie to notatnik z długopisem – to podstawowe wyposażenie warto mieć zawsze przy sobie.

Najważniejszą rzeczą od której trzeba zacząć przygodę w drużynie jest zdobycie kontaktu do kogoś (kolegi lub zastępowego), od kogo będzie można się dowiedzieć o zbiórkach, lub (do czego zachęcam) zapoznanie się ze stroną drużyny która jest najważniejszym miejscem gdzie pojawiają się wszystkie informacje. Ponieważ zdecydowana większość przedsięwzięć (w szczególności zbiórki) odbywa się w soboty, dobrze wyrobić sobie zwyczaj, by zerknąć na stronę drużyny w każdy czwartkowy wieczór (lub na 2 dni przed imprezą) oraz przed samym wyjściem z domu w sobotę (lub w inny dzień kiedy coś robimy). Z doświadczenia pozwala to zawsze być na bieżąco i odpowiednio się przygotować.

Co dalej? Pierwsze 3-4 miesiące pracy w drużynie to okres tzw. Próby Harcerza – w tym czasie trzeba dowiedzieć się kilku najważniejszych informacji o harcerstwie, dopełnić formalności i zacząć kompletować umundurowanie. To również czas by sprawdzić, czy harcerstwo jest dla nas i chcemy się mocniej zaangażować w życie drużyny. Jeśli po tym okresie chłopiec jest chętny dalej działać w drużynie i opanował już wymagania Próby, zgłasza zastępowemu gotowość i dostaje do zrealizowania indywidualne wyzwanie mające na celu sprawdzić jego determinację. Jest to zwykle tajemnicze, krótkie zadanie (niegroźne ale wymagające czasu lub wysiłku) którego realizacja zajmuje od jednego dnia do 1-2 tygodni. Dzięki niemu drużyna ma pewność, że wstępujący w jej szeregi harcerz nie będzie piątym kołem u wozu, ale aktywnym uczestnikiem wszystkich przedsięwzięć. Jeśli sprosta temu wyzwaniu, zostaje następnie dopuszczony do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

Teraz chłopiec może nazywać się pełnoprawnym harcerzem, uczestniczy również we wszystkich przedsięwzięciach drużyny. Kolejnym krokiem będzie wybór kilku sprawności do zdobycia i rozpoczęcie zdobywania pierwszego stopnia harcerskiego (zależnie od wieku – Młodzika lub Wywiadowcy – po konsultacji z drużynowym).

Zbiórka drużyny

Dzień mundurowy

Zbiórka zastępu

Pierwszy biwak

Obóz letni