Młodzik

Po przejściu Próby Harcerza i złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego można rozpocząć zdobywanie kolejnych stopni harcerskich. Pierwszym z nich jest stopień „Młodzika” – dedykowany dla osób w wieku 10-11 lat, tym samym rozpoczynają od niego harcerze z klas 4-5 szkoły podstawowej.

Sylwetka Młodzika (wg regulaminu stopni) : Poznaje smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruje się Prawem Harcerskim. Pamięta o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywa nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jest zaradna /zaradny, dzielna / dzielny i pogodna/ pogodny.

Harcerz chcący zdobyć Młodzika musi:

 • zaoszczędzić lub zarobić na rogatywkę
 • wyrobić w sobie zwyczaj spełniania dobrych uczynków (dopytaj zastępowego! – potwierdzeniem może być dziennik dobrych uczynków z okres próby)
 • przeczytać uzgodnioną z drużynowym książkę harcerską lub przygodową-podróżniczą (na przykład „Wilka, który nigdy nie śpi”, „KIM-a”, „Tomka w krainie kangurów”)

jak również wykazać się poniższą wiedzą i umiejętnościami (sprawdzane na biegu końcowym):

 • znać musztrę zespołową (potrafi odliczać, rozróżnia szyki, występuje, zagina skrzydło, tworzy szyk w marszu)
 • poznać stopnie harcerskie (nazwy męskie) i sposoby ich oznaczania, a także stopnie instruktorskie
 • poznać znaczenie symboli harcerskich (lilijki, krzyża, hasła Czuwaj, hasła ONC, węzła płaskiego, uścisku lewej dłoni, pozdrowienia skautowego)
 • nauczyć się rozróżniać funkcje w drużynie (zastępowy, przyboczny, drużynowy i funkcyjni)
 • poznać zasady zachowania w kręgu (np. ogniskowym)
 • opanować podstawowe węzły (kluczkę zaciskającą, niezaciskającą, węzeł płaski i rybacki)
 • opanować 5 rodzajów szyfrów (np. Gaderypoluki, czekoladkę, ułamkowy, cezara, spiralę)
 • umieć obsłużyć kompas/busolę, potrafić odnaleźć wskazane punkty na mapie
 • znać wymiary swojego ciała i umieć je stosować
 • rozpoznawać minimum 10 gatunków drzew
 • umieć spakować plecak stosownie do sytuacji
 • umieć odpowiednio zachować się będąc świadkiem wypadku

Zaliczenie biegu końcowego wymaga zdobycia 80% punktów. Powyżej 50% może zostać zaliczony warunkowo (czyli pod warunkiem uzupełnieniu wskazanych punktów).

Dodatkowo harcerz układa z zastępowym próbę indywidualną składającą się z 2 zadań (spoza powyższej listy) i przedstawia ją jako propozycję do drużynowego, który może ją zaakceptować lub zaproponować zmianę.

Ostatnim warunkiem przyznania stopnia jest zdobycie w trakcie próby 5 nowych sprawności (dowolnego stopnia)

Karta kontrolna stopnia (do śledzenia swoich postępów): Młodzik