Odkrywca

Trzecim stopniem harcerskim, kolejnym po stopniu Wywiadowcy jest „Odkrywca”. Jest to już dość wymagający i zaawansowany stopień, przeznaczony dla harcerzy starszych, dlatego zaczną od niego osoby przychodzące w 7-8 klasie.

Sylwetka Odkrywcy (wg regulaminu stopni) : Ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach. Można na niej/nim polegać. Jest uczynna/ uczynny, odważna/ odważny, samodzielna / samodzielny. Wywiązuje się z obowiązków, wynikających z miejsca w drużynie.

Harcerz chcący zdobyć Odkrywcę musi:

 • Opowiedzieć gawędę na zadany temat na forum drużyny
 • Pełnić godnie wartę honorową podczas uroczystości harcerskich lub świąt państwowych i kościelnych
 • Przeczytać 2 uzgodnione z drużynowym książki o różnych obliczach harcerstwa lub skautingu
 • Nawiązać korespondencję ze skautem za granicą w jego języku, poznając najważniejsze słowa dotyczące skautingu w tym języku
 • Ugotować smaczny posiłek dla całej drużyny (pokierować zastępem służbowym na biwaku)
 • Pokierować rozstawieniem namiotu obozowego oraz budowa pionierki według własnego projekt
 • Przeczytać wybrany komentarz do Prawa Harcerskiego i umieć opowiedzieć czego się od niego jako harcerza wymaga
 • Poprowadzić we współpracy z przybocznym zbiórkę drużyny

jak również wykazać się poniższą wiedzą i umiejętnościami (sprawdzane na biegu końcowym):

 • Znać sylwetki wybranych ważnych postaci z historii harcerstwa i skautingu (Andrzej i Olga Małkowscy, Aleksander Kamiński, Stefan Mirowski, Tadeusz Zawadzki, Stefan Wincenty Frelichowski, Robert Baden-Powell, Ernest Thompson Seton)
 • Znać strukturę i aktualne władze hufca i jego różnych środowisk (szczepów)
 • Potrafić pływać (przynajmniej na poziomie sprawności młodego pływaka *)
 • Potrafić strzelać z łuku i wiatrówki (krótkiej i długiej)
 • Rozpoznawać najważniejsze gwiazdozbiory półkuli północnej i potrafić na ich podstawie wyznaczyć kierunki świata
 • Rozpoznawać najpopularniejsze rosnące w Polsce zioła i znać ich zastosowanie
 • Znać zasady zdrowego stylu życia (w szczególności w zakresie żywienia)
 • Znać kilka podstawowych chwytów i ruchów w zakresie samoobrony
 • Umieć zadbać i obsługiwać narzędzia i sprzęt pionierski drużyny/szczepu
 • Znać sposoby łamania prostych szyfrów i potrafić stworzyć własną metodę szyfrowania
 • Umieć sporządzić użyteczny szkic sytuacyjny i widokowy zadanego miejsca
 • Potrafić dobrze oceniać odległości metodą „na oko”
 • Sprawnie obsługiwać liny i uprzęże, potrafić zbudować drabinki sznurkowe i most linowy
 • Opanować rozpalanie ognia przy pomocy krzesiwa, umieć rozpalić ognisko przy niesprzyjających warunkach (z mokrego drewna po deszczu, podczas lekkiego deszczu zimą w śniegu)
 • Umieć zagasić płonące ubranie na człowieku, wiedzieć jak postępować w razie pożaru
 • Potrafić skutecznie maskować się i zacierać ślady swojej obecności
 • Umieć udzielić pierwszej pomocy w trudnych sytuacjach (wiedza na poziomie Ratownika***)
 • znać strukturę ZHP i rozróżniać funkcje po sznurach na różnych szczeblach organizacji
 • wiedzieć czym są WOSM i WAGGGS
 • Potrafi posługiwać się GPS

Zaliczenie biegu końcowego wymaga zdobycia 80% punktów. Powyżej 50% może zostać zaliczony warunkowo (czyli pod warunkiem uzupełnieniu wskazanych punktów).

Dodatkowo harcerz układa z drużynowym próbę indywidualną składającą się z 4 zadań spoza powyższej listy.

Dodatkowo – w okresie próby harcerz chcący zdobyć stopień odkrywcy musi podjąć stałą ważną służbę w drużynie lub szczepie i wywiązać się z niej wzorowo (według opinii drużynowego).

Ostatnim warunkiem przyznania stopnia jest zdobycie w trakcie próby 5 nowych sprawności (w tym min. 3 ** i 1 ***)

Karta kontrolna stopnia (do śledzenia swoich postępów): Odkrywca