Próba harcerza

Z chwilą przyjścia do drużyny harcerskiej rozpoczyna się okres tak zwanej Próby Harcerza. Pozwala ona dowiedzieć się podstawowych rzeczy o funkcjonowaniu drużyny i sprawdzić czy harcerstwo jest na pewno tym co się chce robić. Rada Drużyny w tym czasie ocenia kandydata i decyduje, czy dopuścić go do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

Próba trwa maksymalnie 2-3 miesiące w trakcie których należy:

  • przynieść zgodę na przynależność do drużyny (link)
  • pojawić się na minimum 4 zbiórkach drużyny i wziąć udział w co najmniej jednym wyjeździe
  • poznać nazwę zastępu, drużyny i szczepu
  • poznać dane kontaktowe do zastępowego i drużynowego
  • poznać stronę drużyny i z niej korzystać
  • nauczyć się na pamięć tekstów Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
  • nauczyć się śpiewać Hymn Harcerski
  • skompletować pełne umundurowanie za wyjątkiem rogatywki (link)
  • opanować musztrę indywidualną (stanąć na baczność i spocznij, wykonać zwroty, oddawać honory, przedstawić się i zameldować)

Po spełnieniu tych wymagań kandydat zgłasza się do zastępowego i ten po sprawdzeniu jego wiedzy wyznacza w konsultacji z Radą Drużyny wyzwanie indywidualne do próby (zadanie wymagające 1-2 tygodni na realizację). Jego ukończenie wraz z pozytywną oceną zachowania w trakcie całości Próby Harcerza pozwala drużynowemu dopuścić kandydata do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Następuje to zazwyczaj podczas specjalnych okazji – np. na biwaku, obozie, lub jakiejś wyjątkowej zbiórce (na co czasem trzeba trochę poczekać).

Przy złożeniu przyrzeczenia harcerz otrzyma również książeczkę harcerską.

Część informacji do nauczenia się zostało zebranych tutaj: link

Karta kontrolna próby (do śledzenia swoich postępów): Próba harcerza