Wywiadowca

Drugim stopniem harcerskim, kolejnym po stopniu Młodzika jest „Wywiadowca”. Jest on przeznaczony dla harcerzy w wieku 11-12 lat, dlatego osoby przychodzące w 6 klasie szkoły podstawowej rozpoczynają zdobywanie stopni właśnie od niego.

Sylwetka Wywiadowcy (wg regulaminu stopni) : Przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w codziennym życiu. Zdobywa harcerską wiedzę i doskonali umiejętności z różnych dziedzin. Tropi sytuacje, w których może być pożyteczna/ pożyteczny. Ćwiczy swoją spostrzegawczość i sprawność. Aktywnie uczestniczy w zadaniach zastępu i drużyny.

Harcerz chcący zdobyć Wywiadowcę musi:

 • skompletować i trzymać zawsze w gotowości Wyposażenie Osobiste Harcerza
 • mieć zawsze zadbany mundur, gotowy do włożenia w razie nagłej potrzeby, nosić go śmiało podczas każdej harcerskiej przygody i dni mundurowych
 • przeczytać uzgodnioną z druzynowym książkę harcerską (na przykład „Na szlaku chudego wilka”, „Pod totemem słońca”, „Skauting dla chłopców” lub „Kamienie na szaniec”)
 • opowiedzieć gawędę w zastępie
 • umieć gwizdać na palcach lub melodyjnie
 • poprowadzić zbiórkę swojego zastępu
 • uprawiać regularną gimnastykę lub ćwiczenia sportowe

jak również wykazać się poniższą wiedzą i umiejętnościami (sprawdzane na biegu końcowym):

 • umieć opowiedzieć o krukach (ich zwyczajach, występowaniu, charakterystyce)
 • znać historię drużyny
 • znać musztrę z proporcem i sztandarem oraz zasady zachowania podczas mszy, umieć zameldować zastęp na apelu
 • potrafić szyć i wyszywać
 • osiągać dobre wyniki w grach KIMa
 • znać na pamięć alfabet morse’a, umieć nadawać
 • znać zaawansowane węzły (węzeł ratowniczy, ósemki, wyploty i skróty)
 • potrafić obsługiwać się sprzętem pionierskim, zbudować i wypleść prycz, półkę, zrobić wieszak i podest
 • potrafić ułożyć różne stosy ogniskowe, rozpalić ognisko w dobrą pogodę, dobrze je zamaskować, a także umiejętnie dokładać do ognia (np. jako strażnik ognia)
 • rozpoznawać zwierzęce tropy i znać najważniejsze gatunki występujących w Polsce zwierząt
 • umieć wyjaśnić zjawiska przyrody (ogień, tęczę, deszcz, chmury, echo, przypływy)
 • rozpoznawać gwiazdozbiory małej i wielkiej niedźwiedzicy, umieć wyznaczyć północ z gwiazd
 • potrafić umiejętnie wartować w nocy
 • potrafić niepostrzeżenie podejść strzeżony teren
 • rozpoznawać i stosować 20 znaków patrolowych
 • potrafić przejść trasę po „Chince”, „Szwajcarce”
 • umieć wyznaczać strony świata wg cech przedmiotów terenowych
 • skompletować prywatną apteczkę i umieć udzielić podstawowej pierwszej pomocy (zranienia, zwichnięcia i skręcenia, złamania, stłuczenia, oparzenia, przegrzanie i wychłodzenie, omdlenie i zasłabnięcie, zakrztuszenie, zaprószenie oka)
 • nauczyć się rozróżniać funkcje w hufcu i szczepie wg sznurów
 • umieć opowiedzieć krótko kim byli: Bi-Pi, Małkowski, Zośka
 • umieć zrobić szkic z drogi lub marszu
 • umieć zmierzyć wysokość drzewa i szerokość rzeki

Zaliczenie biegu końcowego wymaga zdobycia 80% punktów. Powyżej 50% może zostać zaliczony warunkowo (czyli pod warunkiem uzupełnieniu wskazanych punktów).

Dodatkowo harcerz układa z zastępowym próbę indywidualną składającą się z 3 zadań (spoza powyższej listy) i przedstawia ją jako propozycję do drużynowego, który może ją zaakceptować lub zaproponować zmianę.

Dodatkowo – w okresie próby harcerz chcący zdobyć stopień wywiadowcy musi podjąć się w zastępie lub drużynie stałej służby i wywiązać z niej wzorowo (według opinii zastępowego).

Ostatnim warunkiem przyznania stopnia jest zdobycie w trakcie próby 5 nowych sprawności (w tym min. 3 **)

Karta kontrolna stopnia (do śledzenia swoich postępów): Wywiadowca